image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
19. October 2006   print   send til ven

Bondes Briefing 19.10.06

Hurra, vi vandt!! Det lykkedes mig, at skabe et kompromis mellem Rådet og Kommissionen om mit ændringsforslag nr 44. Denne sejr vil have store positive konsekvenser for det europæiske miljø.”

Hurra! Vi vandt over giftstoffer i grundvandet

Tirsdag den 17. oktober var endnu en god dag for miljøet i Europa. Lige før midnat accepterede Kommissionen og Rådet et kompromis omkring mit ændringsforslag nr. 44 til grundvandsdirektivet.

En medlemsstat kan nu selv bestemme, at hele landet skal være et beskyttet område med hensyn til grundvand og forbyde skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler, som ellers er tilladt efter EF-lovgivningen. Dette er en stor politisk sejr for Europa-Parlamentet, der også støtter en minimumslovgivning på dette følsomme område, hvor vi har den stærke pesticidindustri som modstander.

I Danmark forbyder vi 12 skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler, som allerede findes i grundvandet. Ingen i Danmark uden for det industrielle landbrug ville kunne forstå, at EF skulle forbyde os at forbyde skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler i vores drikkevand.

Vores grundvand er også vores drikkevand, da vi ikke renser det, før vi drikker det. Vi drikker det direkte fra grunden. Det er en værdifuld ressource, mere værd en det rene guld. Vi er nødt til at passe på det og også sørge for rent drikkevand til vores børn.

Jeg har forsøgt at opnå denne indrømmelse fra Kommissionen i de seneste måneder. Dog uden resultat indtil i går aftes, da det blev klart for alle, at langt det største flertal i Parlamentets forligsdelegation støttede minimumsprincippet.

Min danske kollega Dan Jørgensen argumenterede godt for den danske sag, og vi fik støtte fra koordinatorerne fra de fleste politiske grupper, herunder de liberale og den store PPE-Gruppe, hvor Chris Davies and John Bowis er stærke miljøforkæmpere.

Vores problem var vores egne tre tyske forhandlere, som skulle have støttet et forlig om dette spørgsmål inden i aftes. Det er ikke nogen god løsning at have tre forhandlere fra samme land, når dette land har stærke erhvervsmæssige interesser i udfaldet og har gennemført en omfattende lobbykampagne over for Kommissionen.

Overraskende nok gav den danske regering kun en halvhjertet støtte under det seneste COREPER-møde, selv om der er et stort flertal i Folketinget for de principper, som støttes af et stort flertal i Europa-Parlamentet.

I denne sag var kløften ikke mellem højre og venstre men mellem dem, der har mødt en vælger, og dem som ikke er vant til at repræsentere vælgere.

Europa-Parlamentet vandt slaget for vælgerne.

Den næste opgave er at indbygge kompromiset i pesticiddirektivet. Kommissionen har fremlagt et forslag, som går ud på, at EF skal opdeles i forskellige zoner. Hvis et skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmiddel er tilladt i et land i en zone, er det automatisk tilladt i alle lande i zonen.

Det kan ikke fungere med det nye grundvandsdirektiv, som tillader én medlemsstat at omdanne hele landet til en beskyttelseszone. Så vi har stadig meget at gøre.

Kommissionens formand José Barroso prøvede at være behjælpelig med at finde en løsning med nogle pæne fortolkende ord i et brev til mig. Heldigvis krævede vi en stærkere løsning.

Vi vandt.

Med hensyn til nitrater var Parlamentet nødt til at give sig, fordi der var et stort flertal i Rådet, som blokerede for vores ændringsforslag nr. 43. Det er ikke et ideelt direktiv. Men det er et stort fremskridt for grundvandet i Europa.

Nu skal det godkendes med et simpelt flertal i Europa-Parlamentet. Det skulle være en formssag.

Også en miljøsejr om F-gasser
Torsdag den 12. oktober gav Kommissionen Danmark meddelelse om sin afgørelse af samme dato om at give Danmark tilladelse til at forbyde F-gasser for at undgå drivhuseffekten i vores miljø.

Danmark og Østrig har forbudt disse gasser siden bæredygtige alternativer blev opfundet. Da vi havde det sidste forligsmøde om direktivet om F-gasser, vandt vi kun slaget om miljøet, fordi parlamentet havde vedtaget mit ændringsforslag med et flertal på 370 stemmer.

Parlamentet skal altid op på 367 stemmer for at få sine ændringsforslag taget alvorligt. Det er det såkaldte “absolutte flertal af Parlamentets medlemmer”. Fire stemmer mindre - og EF ville have været nødt til at forbyde Danmark og Østrig at forbyde F-gasser.

Mit ændringsforslag om skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler opnåede 390 stemmer, 23 mere en nødvendigt.

Dette viser betydningen af valget til Europa-Parlamentet. Men vælgerne er ikke klar over, at det gør en forskel, om de stemmer, og at de kan få noget ud af at stemme.

Siden det første direkte valg i 1979 er valgdeltagelsen faldet fra 63 % til 45 %. Parlamentsmedlemmernes indflydelse er steget fra ingenting til en større indflydelse på borgernes dagligdag end de nationale parlamenter.

Lovgivningsmagten ligger stadig hos Rådet og den ikke-folkevalgte Kommission. Men Europa-parlamentet kan påvirke Kommissionen og forhandle med Rådet.

De nationale parlamenter kan ikke forhindre EF i at forbyde et land at forbyde skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelsesmidler eller F-gasser.
Vi kan, og vi gjorde det. Og vi vil fortsætte med at fastsætte minimumsbestemmelser i stedet for total harmonisering på områder, hvor miljøet står på spil.
REACH er blevet flyttet til december
Kemilovgivningen er blevet flyttet fra mødeperioden i oktober til mødeperioden i december. Parlamentet har indføjet et skærpet substitueringsprincip. Jeg tabte en afstemning om at omdanne direktivet til et minimumsdirektiv.

Miljøudvalget nedstemte det med 30 stemmer mod 29, hvilket igen viser værdien af hver eneste spildt stemme.

Næste uge i Strasbourg
Europa-Parlamentet indleder sin næste ordinære mødeperiode den 23. oktober i Strasbourg. Torsdag den 26. oktober skal vi stemme om 2007-budgettet ved førstebehandlingen. Andenbehandlingen finder sted den 14. december.
Her er dagsordenen for mødeperioden i oktober


image


image

Politikområder