Jens-Peter Bondes printside

Bondes udvalg

Bonde var det eneste danske medlem af formands-konferencen og forfatnings-udvalget. Nu har Hanne Dahl afløst Bonde, både som repræsentant for JuniBevægelsen og som formand for gruppen IND/DEM. Hanne har også overtaget Bondes udvalgsposter, som beskrives her.

Formandskonferencen tilrettelægger parlamentets arbejde. Her virker Bonde sammen med de 6 andre gruppeformænd. Bonde har været der længst. Bonde er formand for den mindste gruppe, men han kan ofte have den udslaggivende stemme imellem blokkene.

Forfatningsudvalget er ansvarlig for EU-forfatningen og institutionelle spørgsmål. Forfatnings-udvalget behandler også alle spørgsmål i forhold til Parlamentets forretningsorden. Bonde har arbejdet med institutionelle spørgsmål, EU-forfatningen og Parlamentets forretningsorden siden udvalgets oprettelse.

Bonde er suppleant i budgetkontroludvalget med ansvaret for at kontrollere EU’s mangelfulde regnskaber. Bonde deltager i de vigtigste møder for at kontrollere EU’s anvendelse af skatteborgernes penge. Det er her, Bonde er kommet igennem med større åbenhed om f.eks. landbrugsudgifter.

I

miljø-udvalget virker Bonde for at få fælles minimums-regler i stedet for total harmonisering, så hvert land kan gå foran som foregangsland i kamp for sundhed og miljø.

I Udvalget for Indre Marked og forbrugerbeskyttelse dukker han kun op, når der er store sager på dagsordenen. Det berygtede service-direktiv og havne-direktivet behandles i indre markeds-udvalget. Bonde stiller ændringsforslag for at sikre den danske aftalemodel og den skattefinansierede social-model.


Ingen medlemmer kan passe mere end to udvalg. Med sine mange pladser må Bonde derfor hoppe lidt imellem dem.

Du kan klikke på udvalgets navn og få næste mødes dagsorden, referater, arbejdsdokumenter osv. fra udvalgenes egne hjemmesider.

Bonde er næstformand i Schweiz, Island og Norge og EØS-Parlamentarikerudvalg , hvor EU-Parlamentets medlemmer mødes med folkevalgte fra EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Bonde er ligeledes næstformand i det blandede udvalg for Norge, Island, Schweitz og Liechtenstein og repræsenterer af og til Parlamentet i forhold til Nordisk Råd og Arktisk Råd.