Jens-Peter Bondes printside

Grundlov og grundrettigheder

Den danske grundlov fra 5. juni 1849 indførte folkestyrets princip. Grundloven trænger til en fornyelse. Bonde har lavet et forslag, som er meget lettere at læse og forstå end den eksisterende Juni-grundlov.


Sammen med professor Ole Krarup har Bonde skrevet en bog om Grundloven og EU. Den kan også downloades her.