Jens-Peter Bondes printside

Grundrettigheder

Bonde deltog i et særligt EU-konvent om udarbejdelse af et charter for fælles grundrettigheder. Han stillede ændringsforslag for at sikre, at EU’s institutioner også bindes til Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention i Strasbourg.
Her er Bondes ændringsforslag, materialer fra konventet og en lille bog, som Bonde skrev sammen med den danske regerings repræsentant i konventet, tidl. justitsminister og formand for Folketinget, Erling Olsen.

Ændringsforslag til charteret
Materialer fra charter-konventet
Bondes og Olsens bog