Jens-Peter Bondes printside

Bondes Briefing 19.02.08

I denne uge kan du læse om godkendelse af Lissabon-traktaten i Europa-Parlamentet, og om grundene til at Jens-Peter Bonde forsøgte at udskyde denne afstemning. Læs ligeledes om de 746 spørgsmål Bonde har stillet til Folketingets Europaudvalg.

Godkendelse med bind for øjnene
Onsdag den 20. februar 2008 vil Europa-Parlamentet godkende Lissabon-traktaten med et stort flertal af medlemmer, som aldring har læst den. Fristen for ændringsforslag til Corbett-de Vigo-betænkningen udløb, før Lissabon-traktaten blev omdelt til medlemmerne.

Vi har stadig ikke fået en konsolideret udgave, hvor medlemmerne kan se, hvor de 300 siders ændringer til de gældende traktater skal sættes ind. Jeg har indgivet mine ændringsforslag på grundlag af en privat konsolideret udgave, som jeg ikke kan være sikker på er korrekt.

Rådets formand, Dimitrij Rupel, lovede Forfatningsudvalget en konsolideret udgave. Chefen for Den Juridiske Tjeneste lovede mig den officielle konsoliderede udgave efter vores møde med Rupel. Men nu nægter han at opfylde sit tilsagn.

Årsagen er helt klar: Statsministrene vedtog, at EU-institutionerne ikke havde lov til at offentliggøre en læselig udgave af traktaten, før den var blevet godkendt i samtlige 27 medlemsstater. Det har været meget svært at forstå denne instruks i Europa-Parlamentet, som i mange år har kæmpet for åbenhed.

I Udvalget om Forfatningsanliggender blev det enstemmigt vedtaget, at vi skulle have en konsolideret udgave til vores behandling. I sidste ende kunne formanden, Jo Leinen, ikke få en sådan udgave udarbejdet.

I Formandskonferencen lovede Europa-Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, os en konsolideret udgave. Han kunne heller ikke få én udarbejdet. Hans tjenestegrene fik besked på at følge instruksen fra statsministrene, og de makkede ret.

I stedet for at vente med godkendelsen vedtog et flertal i udvalget at fremskynde godkendelsen. Ændringsforslag blev blokeret og nedstemt. Anmodninger om særskilt afstemning om de enkelte ændringsforslag blev ikke respekteret.

På onsdag vil disse krænkelser af forretningsordenens bestemmelser blive gentaget. Jeg har stillet hundredvis af relevante spørgsmål, som ikke vil blive besvaret. Vi skal stemme om en tekst, hvor ingen kan forklare de vigtige detaljer. Godkendelse med bind for øjnene. Glem alt om kontrol og det, vi blev valgt til.

Snyd med oversættelsen
Jeg har ikke haft tid til at kontrollere oversættelserne endnu. Ved et tilfælde fandt jeg en alvorlig vildledende oversættelse i den danske udgave. På fransk, tysk og engelsk indføres der et nyt “komplementært” EU-statsborgerskab. Dette nye konkurrerende statsborgerskab vil få forrang frem for de nationale statsborgerskaber. Det fremgår overhovedet ikke af den danske udgave.

I Danmark har vi en meget populær dronning, som repræsenterer landet udadtil. Vi har ikke brug for en fælles præsident, som indføres i de andre oversættelser af traktaten. I den danske udgave er præsidenten blot en formand, som skal lede 4 møder om året i Det Europæiske Råd.
Den danske udgave skøjter også let hen over en nyskabelse i forbindelse med udnævnelsen af kommissionsmedlemmerne. I den danske udgave fremsætter det danske politiske system vore “forslag” til et dansk kommissionsmedlem. I de fleste andre udgaver fremsætter medlemsstaterne blot “henstillinger”. Derefter kan Kommissionens formand, der er valgt af flertallet, så håndplukke sine ministre, som skal godkendes af 20 af de 27 statsministre og et flertal i Europa-Parlamentet.

Hvordan kan vi seriøst stemme om så forskellige tekster? Bør de ikke rettes, så der står det samme på alle sprog? En gruppe jura- og sprogeksperter har arbejdet i flere uger officielt for at gøre de forskellige udgaver identiske. Hvorfor kan jeg ikke få referatet fra deres møder og deres arbejdsdokumenter sammen med arbejdsdokumenterne fra regeringskonferencen?

Der ser ud som om, nogen bevidst har lavet forskellige udgaver til forskellige målgrupper. Det kalder jeg snyd. Jeg vil have rede på, hvem der er ansvarlig for dette snyderi. Det er et af mine spørgsmål til den danske regering.

746 spørgsmål til den danske regering
Formanden for Folketingets Europaudvalg, forhenværende formand for socialdemokraterne Svend Auken har opfodret alle medlemmer af udvalget og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet til at stille alle mulige spørgsmål vedrørende Lissabon-traktaten. Han går ind for traktaten, men ønsker, at den skal kulegraves så grundigt som muligt. Jeg har derfor stillet 746 spørgsmål til den danske regering hovedsageligt om fortolkningen af de forskellige artikler. Du kan læse spørgsmålene her.

Jeg glæder mig til svarene fra Udenrigsministeriet. Der er ikke et eneste polemisk spørgsmål, som jeg allerede kender svaret på. Lissabon-traktaten er ikke en eksakt videnskab. Det er en bog fyldt med diplomatiske kompromisser og såkaldte konstruktive flertydigheder.

Februar-mødeperioden i Strasbourg
I denne uge er vi i Strasbourg til Parlamentets ordinære februar-samling. I mandags forsøgte jeg at få udsat afstemningen om Lissabon-traktaten. Se mine argumenter her. Forslaget blev nedstemt med 220 stemmer mod 24, mens 11 hverken stemte for eller imod. Jeg tog også ordet om Sakalas-betænkningen om Tomczaks parlamentariske immunitet. Her er min tale - desværre kun på engelsk.. I morgen onsdag skal jeg tale både om en komitologi-betænkning og om selve Lissabon-traktaten. Klik her for at se selve betænkingen om Lissabon-traktaten samt mine ændringsforslag dertil.
Klik her for at finde den endelige dagsorden

Næste uge i Bruxelles
Næste uge er udvalgsuge i Bruxelles. Du kan finde dagsordenerne til de forskellige møder her.

Landsmøde i JuniBevægelsen
Lørdag d. 5. april afholder JuniBevægelsen sit årlige landmøde og vælger her de første kandidater til parlamentsvalget i 2009. Valgprogrammet blev vedtaget sidste år. JuniBevægelsen vil også uddele den såkaldte Frode Jakobsen Pris, der gives til en europæisk personligt, der har udvist personligt mod. Skriv til mig, hvis du har en kandidat, der fortjener at blive honoreret. Her kan du se den komplette liste over prismodtagere igennem årene.

Fødselsdagsfest d. 4. april
D. 27. marts bliver jeg 60 år. JuniBevægelsen inviterer i den anledning til fødselsdagsfest d. 4. april fra 16.00-19.00 i Grundtvigs Hus, Studiestræde 38 i København. Du kan downloade invitationen her. Reception_JPB.pdf. Af praktiske årsager vil vi gerne vide, om du deltager. Du kan sende en mail til .(JavaScript must be enabled to view this email address).