image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
25. January 2008   print   send til ven

Forfatning i nye klæder

Kommentar til Nyhedsavisen

Den tyske kansler Merkel har sendt 12 spørgsmål til hvert land og bedt om at få svar inden 4. maj. Det er den dag, dele af Europa blev befriet fra den tyske nazisme. Men nu lægges der ikke op til befrielse, men til den hidtil, største afdemokratisering i Europa og den hidtil største magtforskydning til fordel for de største lande, især Tyskland, som med et såkaldt ”dobbelt flertal” ønsker afstemninger efter folketal.

De 12 spørgsmål antyder ikke nogen væsensændring i den forkastede EU-forfatning, men alene en sminkeøvelse, som skal pakke forfatningen ind i nogle pænere ord om det sociale Europa og klimakamp. Man vil især fjerne nogle sproglige anstødssten.

Navnet ændres fra forfatning til traktat. Fælles flag og nationalsang ryger ud. EU-rettens forrang bliver ikke indskrevet. Grundrettighederne bliver ikke gentaget, men på ingen af disse områder ændres realiteten.

EU-ret har forrang og vil få forrang på traktatens nye anvendelsesområder. Flag og nationalsang findes allerede. Grundrettighederne anvendes af Domstolen. Med en enkelt henvisning vil de nu blive gjort formelt bindende.

Om denne henvisning vedtages eller ej, betyder ikke så meget, for Domstolen kan klare alt det, politikerne får forkastet af vælgerne. Domstolen har f.eks. indført mulighed for straffebestemmelser i tilknytning til den øvrige lovgivning, selv om det er en hjørnesten i den forkastede forfatning.

Den tyske kansler lægger ikke op til at ændre de grundlæggende spilleregler for loves vedtagelse. Her skal forfatningens system så vidt muligt gå over i den nye kompakt-forfatning som en samlet pakke.

Det er netop her, vælgerne mister magt til fordel for embedsmænd, ministre og lobbyister.

På op til 59 områder indføres beslutning med kvalificeret flertal i Ministerrådet. Det betyder, at vælgerne mister det sidste ord over lovgivningen på disse områder. Den lovgivende magt overgår til Kommissionen og Ministerrådet i forening.

Europa-Parlamentet får mulighed for at stille ændringsforslag og forkaste lovene. Men vetoret med absolut flertal af medlemmerne er ikke det samme som lovgivningskompetence med et almindeligt flertal i Parlamentet.

Vælgerne og de nationale parlamenter mister meget mere indflydelse, end EuropaParlamentet vinder. Der opstår dermed et samlet demokratitab, en afdemokratisering.

Der sker også en forskydning af magten fra små lande til store. Den danske indflydelse i Ministerrådet halveres, den tyske fordobles. Derfor er det ikke så mærkeligt, at fru Merkels brev ikke efterlyser andre stemmeregler end forfatningens.

Den nye traktat vil medtage forfatningens del III som rettelsesblade, og eventuelt lade nogle af de nye lovgivningsområder udgå til fordel for en bestemmelse om, at de kan komme til på et senere tidspunkt – uden besværlige folkeafstemninger.

Fru Merkel samler nu svar og forhandler bilateralt med medlemslandene frem til 4. maj. Så forberedes et formelt udspil til tosidig afklaring og formel vedtagelse på topmødet i Bruxelles den 21.-22. juni. Her vil fru Merkel have et præcist mandat til en regerings-konference, der kan finde sted i juli eller september –oktober og producere en ny traktat til underskrift inden jul.

Øvelsen går frem for alt ud på at undgå folkeafstemning. Den hollandske statsminister er med på legen. Den britiske premierminister har aflyst sin folkeafstemning. Den danske statsminister står parat med en aflysning, hvis kan han få 9 små pinde udskudt til senere beslutning.

Der lægges op til, at der kun skal være folkeafstemning i Irland, og irerne får så at vide, de skal stemme ja eller forlade EU. Sådan er ti løfter om folkeafstemninger ved at forsvinde. Sådan planlægger vore øverste ledere at snyde vælgerne. Den succesrige franske præsidentkandidat Sarkozy er helt med på øvelsen.

Det afgørende spørgsmål er imidlertid: Er der i den næste traktat væsentlige begrænsninger for EU-beslutninger, som ikke findes i forfatningen? Kan man i praksis vedtage de samme retsregler efter begge tekster? Hvis ja, er forskellen temmelig ens.

I eventyret om ulven og den lille pige klæder ulven sig ud som pigens bedstemor, og sluger den lille pige. Læren er forholdsvis enkel: Hvis den næste traktat siger som en ulv og spiser som en ulv, er den nok en ulv, uanset bedstemor-forklædning og sminke.


Ældre År 2007

Vi vil spørges om ny EU-stat

Tør du bryde grundlovens bogstav og ånd?

Folkeafstemning i Irland, men hvad stemmer de om?

Fra Reform-traktat til CO2-traktat

Sundhedstjek af landbruget

Nordisk rod

Findeløn til Fogh

Fogh bryder løfte om folkeafstemning

Fogh bryder grundloven

Fra fup og fråds til reel, men skjult indflydelse

Om den nye forfatning

Fordelingen af mandater i EU-Parlamentet set fra Bruxelles

Forbudt for folkevalgte

Fogh lurepasser på folkeafstemning

The revised constitution is identical in obligations (engelsk)

A simpler way of voting (engelsk)

EU-stat eller nyttigt og praktisk samarbejde

Practical suggestions for a language reform in the EU

Støt Polen - og os selv

Praktiske forslag til sprogreform i EU

image


image

Politikområder