image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
23. April 2008   print   send til ven

Bondes Briefing 23.04.2008

I denne udgave af Bondes Briefing kan du blandt andet læse om farvel til Europa Parlamentet, kampen mod svindel, nye bøger og misinformation i Irland

Hanne Dahl ny MEP – jeg forlader Parlamentet 9. maj.
I dag, den 23. april vil jeg hos Europa Parlamentets generalsekretær formelt underskrive en protokol om at trække mig. Parlamentet vil derefter sende et brev til det danske Folketing og spørge efter et nyt medlem. Tirsdag den 6 maj vil det danske Folketings specialudvalg godkende min 37 år gamle arvtager – Hanne Dahl.

7. maj kl. 18:30 arrangerer mig gruppe min 60 års fødselsdags og farvelreception. Det sker i medlemmernes saloner, tæt ved medlemmernes restaurant i Spinelli-bygningen i Bruxelles.

8. maj vil jeg have min sidste afstemning, og Parlamentet vil meddele min afgang og godkende det nye medlem. På unionens fødselsdag, 9. maj, vil Hanne Dahl derefter være repræsentant for JuniBevægelsen i Europa Parlamentet. Hendes telefonnummer er XX
Hun vil være i Bruxelles fra 7. maj.


Medlemmer der stemmer imod åbenhed
Det store flertal af medlemmer af Europa Parlamentet har stemt imod offentliggørelsen af intern revisionsrapport omkring svindel med medlemmernes sekretariatsgodtgørelser. På den måde skjules det hvordan penge går fra skatteyderne til deres egne lommer eller partier.
I bunden af briefing er et link til navneopråbet ved afstemningen om ændringsforslaget der ville gøre rapporten offentlig tilgængelig – uden at afsløre navnene på de pågældende medlemmer
Ordlyden af ændringsforslaget var:
“25a. mener, at de interne revisionsrapporter bør offentliggøres;”.
Nye bøger om Lissabon-traktaten
I dag er min nye bog om Lissabon-traktaten færdig, og den kan downloades GRATIS. Titlen er “Fra EU-forfatningen til Lissabon-traktaten”, og det er det den handler om.

Den trykte udgave er til salg på eubookshop.com for € 10.

En læservenlig udgave af Lissabon-traktaten på engelsk med et stikordsregister på 3000 ord og bemærkninger og forklaringer i marginen vil snart kunne erhverves på eubookshop.com for € 20. Den kan også downloades GRATIS.

Boghandlere får 30 % rabat, hvis de indkøber mere end 5 eksemplarer.

Her er en anmeldelse - på engelsk - af den læservenlige udgave af Lissabon-traktaten
Misinformationer i Irland
Jeg var i Irland i weekenden. Jeg mødte tilfældigvis Kommissionens formand José Manuel Barroso på University of Cork. Jeg havde to andre møder. Han holdt en fremragende tale, især når han ikke holdt sig til sit manuskript.

Det blev klart for mig, at hans embedsapparat havde aftalt dele af hans tale med repræsentanter for den irske regering for at vildlede de irske borgere om et hot mente i den irske debat – deres lave selskabsskat på kun 12,5 %

Vildlede er et stærkt – men meget præcist – udtryk. Barosso sagde der ikke var noget nyt i traktaten omkring skatter. Det er helt og aldeles forkert. The nye artikel 113 TFEU om skatter tilføjer en ny frase om “og for at undgå konkurrenceforvridning”. Dette er en klar invitation til EF-domstolen om at forbyde den meget forvridende lave irske skat.

I dag er EU kun kompetent til at harmonisere skattelove hvis det er “nødvendigt for at sikre etableringen af det Indre Marked”. Med Lissabon kan EU også harmonisere hvis konkurrence forvrides – og det er et meget bredere koncept. Hvornår er konkurrence ikke forvredet af forskelle?

I en ny særlig protocol (nr 27) tilføjes det også, at det Indre Marked “inkluderer et system der sikrer at konkurrencen ikke forvrides”. Nationale forhindringer kan forbydes, selv af lovgivning baseret på den såkaldte fleksibilitets klausul.

I artikel 116 TFEU kan konkurrenceforvridning hinders af love besluttet med kvalificeret flertal i Minister Rådet. Først konsulterer Kommissionen de fordrejende medlemslande. “Hvis sådan konsultation ikke resulterer i en aftale der afviklinger den pågældende konkurrenceforvridning, skal Europa Parlamentet og Minister Rådet, der handler i overensstemmelse med den ordinære legislative procedure, udstede de nødvendige direktiver. Alle passende foranstaltninger der tilvejebringes i traktaten kan vedtages”. Teksten i fed er den nye tilføjelse fra Lissabon-traktaten. Hindringer kan fjernes ved flertalsafstemning.

Så, hvis jeg var irer og interesseret i den lave selskabsskat – hvilket jeg ikke er – ville jeg foreslå en stærk protokol til at beskytte den lave skatteprocent. Det er ikke svært at forudse et angreb fra et andet land – eller selskab. Det kommende franske formandskab har allerede signaleret dets planer for beskatning.

Den irske regering har kritiseret de franske intentioner. Men sagen er også inkluderet i det årlige arbejdsprogram for Kommissionen i 2008.

“Arbejde med at tillade selskaber at vælge et EU skattegrundlag, som udstukket i den årlige politik strategi for 2008, vil også fortsætte. En konsekvensanalyse er blevet iværksat for at undersøge mulighederne and deres implikationer, hedder det på side 7.

Kommissionen vil kun offentliggøre deres forslag efter den irske folkeafstemning. Alle kontroversielle forsinkes før afstemningen. Dette er normal praksis for Kommissionen. Det eneste unormale er,  at metoden er blevet lækket til pressen, med offentliggørelsen af en privat e-mail fra en britisk diplomat. Mailen referer information han har i fortrolighed har modtaget fra den irske regering.

Kommissionen arbejder på et forslag om at harmonisere – måske ikke selve procenten, men så basen for at udregne – selskabsskatten. Den økonomiske konsekvens for Irland er nok den samme.

Irland har tjent en masse på multinationale selskaber der har hovedsæde i Irland, men som sælger deres produkter i hele EU. Nu vil Kommissionens forslag – ifølge rygter – fordele profitten for beskatning ud fra indtjeningsgrundlagets spredning.

For mig lyder det ikke overraskende – eller uretfærdigt. Det er i de baner Kommissionen tænker – på trods af Barrosos tale for at berolige de irske vælgere, før den planlagte folkeafstemning 12. juni.

En fælles skatteprocent vil ganske vidst kræve enstemmighed. Men at forbyde den lave procent i dom, kræver kun simpelt flertal ved Domstolen i Luxembourg. Det er vildledende ikke at fortælle irerne hele sandheden om Lissabon-traktaten og beskatning.

Selv nye direkte skatter til Unionen kan blive introduceret med Lissabon Traktaten – se artikel 311 TFEU om etableringen af nye, egne ressourcer ved enstemmighed blandt medlemslandene.

“… den må etablere nye kategorier af egne ressourcer”, hedder det i artikel 311.

Det skrives også at “Unionen skal skaffe sig selv med de nødvendige midler for at opnå dens mål og gennemføre dens politikker.
Farvel, farvel Budgetkontrol Udvalg
Jeg har arbejdet med budgetkontrol i ganske mange år og tirsdag holdt jeg min sidste tale om budgetkontrol. Her er den
Næste uge i Bruxelles
Næste uge er udvalgs-uge i Parlamentet. Jeg er i den forbindelse på Island, som næstformand for den Nordiske delegation.
Her er dagsordenen for den kommende uge


Læs mere her: roll_call_220408.pdf

image


image

Politikområder