image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
05. March 2008   print   send til ven

Tophemmelig rapport om EP-medlemmernes snyd med sekretariatsgodtgørelsen

Nyhedsbrev om den tophemmelige rapport om EP-medlemmernes snyd med sekretariatsgodtgørelsen og et link til et sammendrag af rapporten.

I sidste uges nyhedsbrev afslørede jeg hovedindholdet i en hemmelig rapport om mistanke om snyd fra EP-medlemmers side. Rapporten m kun læses i særlige læserum for fortrolige dokumenter. Jeg har ikke været i rummet, og jeg har derfor ikke forbud mod at citere fra den. Her er et sammendrag af rapporten som et medlem af budgetkontroludvalget, der har læst rapporten, Paul van Buitenen, har udarbejdet.: 04.03.2008_Summary_Audit_report_5_pages_published.pdf

Jeg ved fra flere kilder, at Parlamentets formand, generalsekretæren og hans forvaltning gemmer en endnu mere hemmelig rapport om snyd med sekretariatsgodtgørelsen i Parlamentet. Denne rapport er IKKE blevet sendt til Budgetkontroludvalget og findes IKKE i det hemmelige læseværelse for medlemmerne.

Den tophemmelige rapport indeholder nogle af navnene på dem, der mistænkes for snyd. Den er IKKE blevet sendt til OLAF, det uafhængige bedrageribekæmpelsesorgan i EU. De har kun fået en rapport uden navne fra Europa-Parlamentet. Det er i modstrid med gældende bestemmelser, da alle tjenestemænd er forpligtet til at indberette mistanke om bedrageri til OLAF.

Jeg kræver ikke rapporten med navnene gjort tilgængelig for offentligheden. Medlemmerne er som alle andre borgere uskyldige, indtil det modsatte er bevist, og de skal have ret til at forsvare sig inden offentliggørelsen.

Rapporten uden navne bør derimod offentliggøres. Der er ikke noget at skjule, når navnene er slettet. Tværtimod! Parlamentet kan kun øge sin anseelse, hvis og når det tackler bedrageri på en korrekt måde. Jeg opfordrer derfor på det kraftigste lederne af de to største politiske grupper, Daul og Schulz, til at give grønt lys for offentliggørelsen af den hemmelige rapport - uden navne.

Formandskonferencen skal behandle sagen igen den 6. marts. Min gruppe har sendt følgende brev til Parlamentets formand:

Hr. formand,

Europa-Parlamentets anseelse har lidt skade som følge af Parlamentets beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om bedrageri med sekretariatsgodtgørelsen og ved at nægte at udlevere relevante oplysninger til Ombudsmanden.

Jeg skal på det kraftigste opfordre Dem til at offentliggøre den rapport, som nu ligger i det hemmelige læseværelse, og til at udlevere den fuldstændige rapport, som indtil nu har været holdt fuldstændig skjult, og som indeholder navnene på de personer, der er under mistanke for bedrageri og misbrug af skatteydernes penge, til OLAF og de relevante nationale anklagemyndigheder.

Jeg opfordrer Dem også på det kraftigste til at udlevere alle krævede oplysninger til Den Europæiske Ombudsmand.

Med venlig hilsen

Jens-Peter Bonde
Medformand for IND/DEM-Gruppen


Indlæg i Det Nationale Forum i Dublin den 6. marts kl. 11.00-13.00

Torsdag den 6. marts skal jeg tale i Det Nationale Forum i Dublin. Dette er Irlands svar på vores Europaudvalg. Jeg skal tale om, hvad Lissabon-traktaten kan betyde for Irland og Europa, hvis de stemmer ja til den folkeafstemning Irland afholder om Lissabon-traktaten. Du kan se mere om Det Nationale Forum og læse dagsordenen her: http://www.forumoneurope.ie/index.asp?locID=69&docID=1571

Næste uge i Strasbourg

I denne uge er der såkaldt gruppeuge i Bruxelles. Vi skal forberede marts-mødeperioden i Strasbourg, der indledes mandag den 9. marts. Her er dagsordenen: http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2008-03&language=DA

 


image


image

Politikområder