image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
20. September 2007   print   send til ven

Besøg EU’s institutioner

Her kan du læse lidt om, hvordan du kan besøge de forskellige EU-institutioner, NATO og enkelte lobbyorganisationer.

image
De europæiske institutioner

Europa-Parlamentet
EU-Parlamentet består af politikere fra EU’s medlemsstater valgt ved direkte valg i hvert af EU’s medlemslande. Medlemmerne af EU-Parlamentet vælges for fem år ad gangen. Der er 732 medlemmer, hvoraf de 14 er valgt i Danmark.

EU-Parlamentets væsentligste arbejdsopgaver kan op deles i tre dele:
1. Deltagelse i lovgivningsprocessen i EU
2. Vedtagelse af EU’s budget
3. Udøvelse af demokratisk kontrol ved at overvåge den udøvende magt i EU

Det er muligt at besøge EU-Parlamentet. Parlamentets hjemmeside forklarer, hvordan man kan få mulighed for at se, hvad der rører sig i EU-Parlamentets 3 arbejdssteder i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg, samt få en kort rundvisning. Besøg organiseres både til enkeltpersoner og grupper. Vær dog opmærksom på diverse deadlines for tilmeldinger. Er man interesseret i at overvære et udvalgsmøde eller debat i plenarsalen, er det også her, man skal rette henvendelse.  Læs mere her:

Besøg i Europa-Parlamentet

Individuelle
Som individuel besøgende er det muligt at få en såkaldt auido-guidet tur i Parlamentets plenar sal. Under mødeperioderne er der mulighed for at overvære et parlamentsmøde. De audio-guidede rundvisninger finder sted mandag til fredag kl. 10 og 15 (fredag kun kl. 10). Rundvisningerne kan gives på dansk og er gratis. Mød op ved EU-Parlamentets gæsteindgang 15 min. før, rundvisningen starter. Husk legitimation.

Grupper
Man har som gruppe flere muligheder for at besøge EU-Parlamentet. Man kan kontakte parlamentets besøgstjeneste her:
Kontakt Parlamentets besøgstjeneste
De er behjælpelige med adgang til parlamentet, rundvisning og foredragsholdere.

Man kan ligeledes kontakte Jens-Peter Bonde direkte, hvis man har lyst til et foredrag eller en debat med ham, Der er også mulighed for en kort rundvisning efterfølgende, hvis man skulle være interesseret i det. Dette vil fortrinsvis kunne lade sig gøre i Bruxelles, og i mindre omfang i Strasbourg. Vi anbefaler, at man er ude i meget god tid - meget gerne 3-4 måneder i forvejen, da besøgslokalerne er meget efterspurgte. Se her, hvordan du kan kontakte Jens-Peter Bondes kontor for at arrangere et besøg:
Link til “kontakt” på hjemmesiden

Ture arrangeret af JuniBevægelsen
JuniBevægelsens kontor i Århus arrangerer to gange om året en bustur til Bruxelles, hvor man bl.a. kommer på rundvisning i EU-Parlamentet og hører et foredrag om JuniBevægelsens arbejde i Bruxelles samt med mulighed for en debat med Jens-Peter Bonde. Man får desuden også mulighed for at se resten af Bruxelles by. Turen arrangeres med tilskud og kan derved gøres til meget favorable priser. Turene ligger normalt i foråret. For mere information kontakt JuniBevægelsens kontor i Århus:

JuniBevægelsen
Århus Amt
Steinmannsgade 10, kld.
8000 Århus C.
tlf. 86 18 06 18

Rådet
Rådet for den Europæiske Union er den oprindelige centrale lovgivende institution i EU, dog med EU-Parlamentet som medlovgiver på flere områder. Rådet består af en repræsentant for hver af EU-landenes regeringer, som regel en minister. Afhængigt af, hvilken type af sager der diskuteres, er Rådets sammensætning af ministre forskelligt. F.eks. mødes landbrugsministrene, når det er landbrugsspørgsmål. Stort set alle beslutninger i Rådet træffes med enten enstemmighed eller kvalificeret flertal.

Rådet afholder informationsarrangementer for grupper. Besøget indebærer et foredrag af en af Rådets ansatte, alt efter gruppens ønsker og interesser. Rundvisning kan, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke lade sig gøre. Husk at reservere 3 måneder i forvejen. Kontakt info findes her:
Besøg i Rådet

Europa-Kommissionen
EU-Kommissionen er uafhængig af medlemslandene og skal handle i EU’s almene interesse. Kommissionen består af en politisk ledelse med 27 kommissærer med ansvar for hver sit politikområde. Kommissionen har initiativretten, hvilket betyder, at der skal ligge et forslag til lovgivning fremsat af Kommisionen, før Rådet kan træffe en afgørelse.

Besøg i Kommissionen kan kun arrangeres for grupper. Man skal kontakte Dorrit Knudsen fra EU-Kommissionens Repræsentation i Danmark på tlf. 33 14 41 40. eller benytte nedenstående link:
Besøg EU-Kommissionen

EU-repræsentationen
Repræsentationen i Bruxelles huser blandt andet Danmarks EU-ambassadør, embedsmænd fra Udenrigsministeriet og de øvrige ministerier i Danmark. De følger og varetager danske interesser i EU. Repræsentanterne følger den politiske udvikling i EU-institutionerne og rapporterer hjem til København. Det er muligt at besøge den danske EU-repræsentation i Bruxelles, se linket:
Besøg Danmarks EU-repræsentation

ANDRE ORGANISATIONER

NATO
NATO er en vestlig millitærorganisation oprettet under Den Kolde Krig, som en forsvars-alliance imod Warszawa-pagtens kommunistiske lande. Efter Den Kolde Krigs afslutning er NATO dog ikke blevet nedlagt, men er tværtimod blevet udvidet med mange af de tidligere kommunistiske lande. Danmark har været med i NATO siden dets oprettelse i 1949. NATO er ikke en del af EU, men har forbindelser og samarbejde med EU.

Det er muligt at besøge NATOs hovedkvarter i Bruxelles. NATOs danske repræsentation kan tilbyde foredrag om forskellige udenrigspolitiske emner relevante for NATO. Yderligere information kan fås her:
Besøg NATO

Landbrugsrådet
Landbrugsrådets kontor i Bruxelles er en interesseorganisation der følger EU’s landbrugspolitik på nært hold. Et besøg på deres kontor kan give et godt billede af, hvorledes en lobbyorganisation fungerer i EU. Yderligere information kan findes her:
Kontakt Landbrugsrådet

Dansk Industri
Dansk Industri er en af de største danske interesseorganisationer i Bruxelles og et besøg kan give et godt indblik i en lobbyorganisations arbejde i Bruxelles.  Kontaktinfo her:
Kontakt DI

Eurogroup
Eurogroup er en sammenslutning af europæiske dyrevelfærdsorganisationer der lobbyer for bedre dyrevelfærd i EU. Dyrenes Beskyttelse er f.eks. medlem af Eurogroup. Grupper på op til 15 personer kan besøge Eurogroup i deres egne lokaer.

Kontakt:
Eurogroup for Animals
6 rue des Patriotes
B - 1000 Brussels
Tel. + 32 (0)2 740 08 20
Mobile: +32 (0) 478 769 028
Fax + 32 (0)2 740 08 29
Eurogroups hjemmeside


image


image

Politikområder