image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
19. December 2007   print   send til ven

Økonomi

Se under “salaries” på euabc.com for at se, hvad medlemmer af Europa-Parlamentet nu får i løn. Her kan du kun se Bondes redegørelse fra dengang, han var i Parlamentet:
Danske medlemmer af EU-Parlamentet får, indtil nyvalg i 2009, det samme i løn som medlemmer af det danske Folketing. Jens-Peter Bonde tjener derfor 43.000 kr. om måneden, hvoraf skatten tager godt halvdelen og 2/3 af eventuelle honorarer – samme regler som for alle andre danske skatteydere. Bonde har stort set ingen honorarer eller anden indtægt

Jens-Peter Bonde får diæter fra EU-kassen for hver mødedag i Bruxelles og Strasbourg til at dække dobbelt husførelse. Han får også rejseudgifter og to slags sekretariatsgodtgørelser. En til ansættelse af medhjælpere og en til finansiering af kontorhold og aktiviteter.

Alle ansættelser foretages af og i samarbejde med JuniBevægelsen, og alle beløb bruges fuldt ud til ansættelser.

EU betaler så rundhåndet, at Bonde hver måned, oveni sin dækning af udgifterne, kan betale et bidrag til JuniBevægelsen, som er større end de fleste danskeres månedsløn! For at blive opstillet for JuniBevægelsen skal alle kandidater underskrive et tilsagn om at give et sådant bidrag, frivilligt.

Siden sin indtræden i EU-Parlamentet i 1979 har Jens-Peter Bonde hvert år i budget-debatten fremsat forslag om, at alle rejseudgifter skal dækkes efter regning. I de første år stod Bonde næsten alene med kritikken og blev lagt for had.

Nu støtter samtlige danske medlemmer kritikken hvert år. Ved afstemningen i december 2003 var Bonde tæt på flertallet med 203 stemmer for og 270 imod.
Ved afstemningen efter EU-valget i 2004 gik det dog knap så godt. Se ‘Danskernes repræsentant i EU’ på denne hjemmeside.

I 2004 stemte et flertal i Parlamentet for at rejse efter regning, men forslaget efterlod en kattelem således, at EU-Parlamentets bureau kan ændre reglerne.

Jens-Peter Bonde bor fast på hotel Lutetia eller i en lejet lejlighed i Strasbourg og har overtaget Freddy Blaks kontorlejlighed i Bruxelles på Rue Belliard overfor EU-Kommissionens Breydel-bygning.

Bonde har fælleseje med sin hustru og råder over et parcelhus i Bagsværd, et sommerhus i Hundested og en timeshare på Tjæreborg-præstens sportscenter La Santa Sport på Lanzarote. Her tilbringer han hvert år en eller to uger for at arbejde på hans næste bog – om EU.

Jens-Peter Bonde er forfatter og medlem af Dansk Forfatterforening. Han har udgivet i alt 50 bøger og får omkring 35.000 kr. om året i bibliotekspenge. Mange af Bondes bøger kan downloades gratis til ikke-kommerciel brug.

Jens-Peter Bonde har for omkring 50.000 kr. aktier i vindmøllefabrikken Vestas i forbindelse med en pensionsordning, men ejer ellers ingen aktier.
Bonde er ulønnet direktør i sine afdøde forældres møbelbutik med danske designmøbler i Styrtom ved Aabenraa. Bondes Bolighus drives selvstændigt ved bestyrer.

Jens-Peter Bonde er også ulønnet medlem af bestyrelsen for ugeavisen Notat, som han var med til at stifte i 1972.
Bonde var med til at stifte Notat-fonden i 1982 ved at forære sin ejerandel af Notat-selskaberne. Han udtrådte af fondsbestyrelsen i 1993.


image


image

Politikområder