image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
04. October 2007   print   send til ven

Uddannelse

Enhver studerende har ret til at søge uddannelse i andre EU-lande på lige fod med landets egne studerende. Det er et godt princip, som vi støtter i JuniBevægelsen.
Danske studerende udnytter i høj grad retten til at studere i andre lande. Det kan vi kun blive klogere af. Men det er et problem, når Sverige og Norge ikke opretter deres egne studiepladser og erobrer vores læge- og dyrlægeuddannelser og dermed gør det svært for danske studerende at få en uddannelse som læge eller dyrlæge i Danmark.
Det er også et samfundsmæssigt problem, at vi kommer til at mangle både læger og dyrlæger, som vil blive i landet efter uddannelsen. Bonde har derfor spurgt Kommissionen, om den vil tillade lande at kræve en vis balance i udvekslinger, hvis et land skaber en stor ubalance ved ikke selv at oprette det fornødne antal studiepladser.
Kommissionen har svaret, at vi selv har bevisbyrden, hvis vi vil gribe ind over for den frie bevægelighed for studerende. De har altså ikke udelukket et indgreb. Den danske undervisningsminister bør derfor finde en løsning sammen med Norge og Sverige.

Der er også et andet balance-problem, som kan blive et stort problem, når andre landes studerende opdager, at de frit kan søge uddannelsesstøtte i Danmark efter en meget begrænset tilknytning til vores land. Vi har verdens næsthøjeste uddannelses-støtte, kun overgået af Norge. Den betales af danske skatteborgere, og det er en god investering, så længe der er en vis balance.

Vi kan ikke acceptere at skulle betale studiestøtte til udlændinge, som ikke bagefter vil arbejde støtten af ved at arbejde i Danmark. Danmark skal kun give studiestøtte til udlændinge, hvis danske studerende kan få en tilsvarende uddannelsesstøtte i deres land.

Vi vil gerne være solidariske over for studerende fra fattige lande, men ikke have den danske sociale velfærdsmodel undergravet af ubillig konkurrence.
Hvis der er fuldstændig fri bevægelighed, ender det med, at uddannelsesstøtten bevæges nedad, så man kun har råd til en uddannelse i Danmark, hvis man er født med en sølvske.

JuniBevægelsen tager stilling til alle EU-forslag ud fra almindelig sund fornuft. Også om uddannelse og støtte til unge under uddannelse.


image


image

Politikområder