image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
15. June 2005   print   send til ven

Guide til EU-Forfatningen

Her kan du downloade Jens-Peter Bondes guide til EU-Forfatningen. Guide_juni_2005.pdf

Forslaget til EU-Forfatning består af 4 dele. Der er 448 artikler, en særlig slutakt, 2 bilag, 36 protokoller, 50 erklæringer og den tilhørende atomtraktat “Euratom”. Den samlede tekst fylder over 500 sider. Denne guide hjælper til at finde rundt i forfatningen. Der er over 3000 stikord med omkring 10.000 tilhørende henvisninger.

Hvad står der f.eks. om nærhedsprincip, forrang, initiativret, abort, kirke eller sundhed?
Hvor har vi vetoret, så folketinget kan hindre, at Danmark stemmes ned? Hvor beslutter flertallet, så det bliver lettere at træffe beslutninger i EU? Hvor kan statsministre i enighed gå over til flertalsbeslutninger gennem de såkaldte “passereller”?

Guiden er lige nyttig, om man er for eller imod forfatningen. Den er simpelthen et nødvendigt redskab til at hitte rundt i den store tekst. Guiden kan bruges sammen med alle udgaver af forfatningen, fordi den henviser til artikelnumre i stedet for sidetal.


image


image

Politikområder