image
image

Bondeimage


image


Link til EU-democrates
14. November 2007   print   send til ven

14.11.2007 Bonde fører an for sundere jord i Europa

I går og i dag har EU-Parlamentet vedtaget fælles regler for jordbeskyttelse.
“Det er et rigtig godt initiativ. Sådan som vi behandler vores jord i dag, belaster vi klimaet med CO2. Det er dumt, når jord kan bruges til det stik modsatte, nemlig til at holde på CO2,” siger Jens-Peter Bonde, medlem af EU-Parlamentet for JuniBevægelsen og stedfortræder i Miljøudvalget.

I går har Parlamentet godkendt to forslag fra Jens-Peter Bondes hånd, der opfordrer til at satse på at binde mere CO2 i jorden. Det bliver nu muligt at indføre afgifter på CO2-tab.
“Med de her forslag åbner vi op for fælles minimumsafgifter for dem, der ikke tænker klimaet med i deres udnyttelse af jorden. Det fører til en sund og levende jord,” siger Jens-Peter Bonde.
“Det her vil betyde et helt andet landskab end det, vi ser i dag. En sundere natur er både godt for klimaet og ser bedre ud,” slutter han af.


De to forslags ordlyd er:

22. opfordrer Kommissionen til at overveje foranstaltninger, herunder en fælles minimumafgift, f.eks. på kulstoftab; mener, at sådanne afgifter bør opkræves på nationalt plan, og at indtægterne bør anvendes til at løse det forureningsproblem, der udgør grundlaget for afgiften, f.eks. ved at udvikle systemer, der medfører større kulstofbinding.

28. opfordrer Kommissionen til at prioritere arealudnyttelsen i Europa på en måde, som sikrer den bedst mulige beskyttelse af jordbunden, og som skaber et grundlag for høj biodiversitet og kulstofbinding; bemærker, at det bør sikres, at ikke blot binding i jord, men også skove, læbælter og ikke mindst agroskovbrug er medtaget.

Klik her for at læse Prodi-betænkningenHer er JuniBevægelsens klimaplan:
http://www.j.dk/klima

 


Ældre Pressemeddelelser

Mindst 12 % svindel i EU’s strukturfonde

25.10.2007 V holder hånden over landbrugsstøtten

23.10.2007 Danske giftregler kan nu gå forrest

25.09.2007 Håb for dansk grundvand uden gift

25.09.2007 EU-Parlamentet blåstempler biobrændstof

image


image

Politikområder